Cam bù Trường Mai đóng hộp 3kg

– Khối lượng: 3kg/hộp
– Được tặng 1 giỏ quà tặng
– Miễn phí giao hàng toàn quốc khi mua 5 hộp trở lên.
– Giá khuyến mại: Liên hệ

Đặt mua sản phẩm

Cam bù Trường Mai đóng hộp 5kg

– Khối lượng: 5kg/hộp
– Được tặng 1 giỏ quà tặng
– Miễn phí giao hàng toàn quốc khi mua 4 hộp trở lên.
– Giá khuyến mại: Liên hệ

Đặt mua sản phẩm

Cam bù Trường Mai đóng hộp 10kg

– Khối lượng: 10kg/hộp
– Được tặng 2 giỏ quà tặng
– Miễn phí giao hàng toàn quốc khi mua 2 hộp trở lên.
– Giá khuyến mại: Liên hệ

Đặt mua sản phẩm

Cam bù Trường Mai đóng hộp theo yêu cầu

– Khối lượng: Theo yêu cầu
– Được tặng giỏ quà tặng
– Miễn phí giao hàng toàn quốc khi mua từ 20kg trở lên.
– Giá khuyến mại: Liên hệ

Đặt mua sản phẩm